Pirotski okrug dobio privrednu komoru
Na osnivačkoj skupštini Ugovorne okružne privredne komore Pirot (UOPK Pirot) koja pokriva područja grada Piorta, opština Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka, odrżanoj  28. juna 2017. godine u prostorima etno kompleksa "Nišavska dolina" izabran je predsedavajući i organi  komore, predstavljeni zadaci i ciljevi, donešen osnivački akt i usvojen statut komore.

UOPK Pirot je osnovalo 120 privrednika uz podršku lokalnih samouprava Pirotskog upravnog okruga i Slobodne zone Pirot u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata koje povezuje zajednički poslovni interes, u cilju uskladjivanja i zastupanja interesa članova i podsticaja privrednih aktivnosti na teritoriji Upravnog okruga Pirot.

Pored ostalih aktvnosti UOPK Pirot će omogućiti učešće u projektima Evropske Unije, efikasne usluge sa kancelarijom u Pirotu, saradnja sa sličnim komorama u okrużenju i svetu, podršku specifičnim lokalnim kompanijama i robnim markama, davanje podrške realizaciji lokalnih strateških planova i promociji Pirota.

Na ovaj način Pirotski okrug dobija vredan alat za podršku privrednim aktivnostima, lokalnim kompanijama, a naročito malim i srednjim preduzećima.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT