Održane prve sednice Upravnog odbora i Skupštine
Ugovorne okružne privredne komore Pirot
U velikoj sali pirotskog upravnog okruga, 25.08.2017. god. održane su prve sednice Upravnog odbora i Skupštine Privredne komore Pirot.
Na sednici Upravnog odbora, kojom je predsedavao Dr Dragan Kostić, Predsednik Privredne komore Pirot, usvojeni su Program rada, Odluka o osnivanju udruženja i sektora komore i Odluke o stopi, načinu i rokovima plaćanja članarine. Članovi upravnog odbora informisani su o organizacionoj strukturi stručnih službi i godišnjem budžetu. Upravni odbor izabrao je Svetislava Karija Pešića, proslavljenog košarkaškog trenera, za počasnog predstavnika Privredne komore Pirot.

Na prvoj sednici Skupštine Privredne komore Pirot, koju je otvorio Predsednik Osnivačke skupštine Milorad Pejić, za Predsednika Skupštine Privredne komore Pirot izabran je Veroljub Mihajlović, generalni sekretar Opšteg udruženja preduzetnika Pirot. Članovi Skupštine Privredne komore Pirot, potvrdili su program rada komore i odluku o načinu i rokovima plaćanja članarine Privredne komore Pirot i upoznali su se sa organizacionom strukturom stručnih službi i godišnjim budžetom Privredne komore Pirot.

Sednici su osim članova Upravnog odbora iSkupštine , prisustvovali članovi Nadzornog odbora, Načelnica pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić, Gradonačelnik Pirota Mr Vladan Vasić i Predsednik opštine Babušnica Dragan Vidanović.

Nakon radnog dela sednica, za prisutne je organizovan prigodan koktel.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT