Program "DECENIJA PODRŠKE"
Vlada Srbije i Ministarstvo privrede, razvoj privatnog preduzetništva vidi kao jedan od prioritetnih ciljeva ekonomske politike Republike Srbije. Finansijska i nefinansijska podrška, privatnom sektoru u 2016. godini objedinjena je u Program „Godina preduzetništva“, koji je ove godine prerastao u Program „Decenija preduzetništva“.

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede nastavljaju  sa sistemskom podrškom, finansijskom i nefinansijkom, sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji 99.8% srpske privrede i zapošljavaja 67% ljudi kako bi se obezbedio kontinuitet u podršci ovom sektoru.

Kroz ovaj program u 2017. godini privrednicima su na raspolaganju više od 30 programa i više od 18 milijadri dinara iz budžeta.

Program „Decenija preduzetništva” pod jednim krovom okuplja, pre svega, nadležna ministarstava i agencije, ali i Privrednu komoru Srbije, međunarodne donatore, društveno odgovorne kompanije, poslovne asocijacije, nevladine organizacije i sve druge snage koje su spremne i mogu da direktno pomognu ili afrimišu razvoj preduzetništva i preduzetničkog duha u Srbiji.

Više informacija o programima podrške u okviru „Decenija preduzetništva“ na www.godinapreduzetnistva.rs

Preuzmite dokument: Programi Decenije preduzetništva u 2017.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT