Prisustvo otvaranju Male hidroelektrane Vrgudinac
Predstavnici Privredne komore Pirot dr Dragan Kostić i Svetislav Kari Pešić prisustvovali su 06.10.2017. godine otvaranju Male hidroelektrane Vrgudinac (MHE Vrgudinac) na reci Nišavi u Beloj Palanci.

U pitanju je pribranska hidroelektrana širine preliva 55m i visina  13.5m,  čija je instalisana snaga 1,52 MW koju generišu 3 horizontalne turbine.
MHE Vrgudinac je priključena na 35 kV dalekovod Dolac - B. Palanka od koje se očekuje prosečna godišnja proizvodnja od 7GWh električne energije i predstvalja značajan primer iskorišćenja prirodnih resursa za proizvodnju dopunske električne energije na lokalu.

Video prezentaciju o MHE Vrgudinac možete naći na linku: MHE VRGUDINACosnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT