Seminar
"Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV"
Ugovorna okružna privredna komora Pirot je pripremila seminar „Primena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV“ koji će se održati 11.11.2017.godine u Etno kompletksu „Nišavska dolina“ sa početkom u 10 sati.

Predavač na seminaru biće Irina Stevanović Gavrović, načelnik Odeljenja za indirektne poreze u Ministarstvu finansija Republike Srbije.

Svi prisutni biće u prilici da u ličnom razgovoru postave bilo koje pitanje vezano za primenu PDV-a i dobiju kvalitetan i veoma vredan odgovor.

Za ovaj seminar predviđena je kotizacija koja za članove komore Pirot iznosi 5.000,00 i obuhvata nastavu, nastavni materijal i osveženje u pauzama. Za firme koje nisu članovi komore Pirot, kotizacija iznosi 7.000 dinara (+PDV).

Za detaljnije informacije
tel.: 010/32-06-22
email: info@komorapirot.com

POZIVNO PISMO
Za seminar "Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV"
PRIJAVNI FORMULAR
Za seminar "Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV"

PRAVILNIK
o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda
obračuna PDV

osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT