U Pirotu održan seminar o primeni
Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV
Ugovorna okružna privredna komora Pirot organizovala je 11. novembra 2017. godine u Etno kompleksu „Nišavska dolina“ sa početkom u 10 sati seminar pod nazivom „Primena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV“.

Prisutni učesnici su se upoznali sa zakonskim obavezama i načinom vođenja evidencije koje predviđa novi Pravilnik, čija primena je propisana od 1. januara 2018. godine.

Pravilnik predviđa određene obaveze obveznicima PDV jer usvojena evidencija o PDV-u propisuje iskazivanje podataka koje obveznici do sada nisu bili dužni da prikazuju, kao i popunjavanje novog Obrasca POPDV.

Predavač na seminaru je Irina Stevanović Gavrović, stručnjak iz oblasti poreskog prava.

U interaktivnom načinu rada, više od 60 prisutnih, imalo je priliku da u ličnom razgovoru dobije prave odgovore na pitanja vezana za primenu PDV-a. Seminaru su prisustvovali ekonomisti, pravnici i IT stručnjaci kojima će stečeno znanje umnogome olakšati rad u narednom periodu.osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT