Sprega obrazovanja, nauke i privrede u Komori Pirot
Ugovor o poslovnoj saradnji između Ugovorne okružne privredne komore Pirot i Megatrend Univerziteta zaključen je 01. decembra 2017. godine radi povezivanja obrazovanja, nauke i privrede i primene naučnih dostignuća u poslovanju privrednih subjekata koji deluju na području Komore Pirot.

Ugovorom su precizirani oblici i način saradnje u oblastima naučno istraživačkog rada u privredi, edukacije kadrova o temama za kojima postoji potreba u privredi, privrednim subjektima i institucijama u regionu, kurseva za inovaciju znanja i normativne delatnosti iz oblasti privređivanja, unapređenja i razvoja poslovanja. osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT