Preferencijalne cene smeštaja za članove Ugovorne okružne komore Pirot
Ugovorna okružna privredna komora Pirot i Turističko preduzeće Mladost Turs AD Beograd (Hotel M) zaključili su Ugovor o pružanju hotelsko-ugostiteljskih usluga po preferencijalnim cenama.

Članovima Privredne komore Pirot, njihovim zaposlenima kao i članovima porodica omogućen je boravak u Hotelu M na bazi noćenja sa doručkom po cenama koje su veoma povoljne a koje možete videti u Ugovoru o pružanju usluga na sajtu komore.

Verifikacija članstva u komori potvrđuje se prilikom prijavljivanja u hotel proverom liste članica koja je objavljena na sajtu UOPR Pirot.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT