Jačanje povezanosti nauke i privrede
Predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot, dr Dragan Kostić, izabran je 26.01.2018. za člana Poslovnog saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu. 

Poslovni savet čine uspešni privrednici iz zemlje, zainteresovani da utiču na jačanje povezanosti nauke i privrede, kao i da pred nauku postave konkretne teškoće i izazove sa kojima se kompanije u modernom svetu suočavaju i učestvuju u njihovom reševanju.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT