Komora Pirot u funkciji unapređenja regionalnog razvoja
Na međunarodnom naučnom skupu „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope“, održanom na ekonomskom fakultetu u Nišu, 29. juna 2018. godine, prezentovan je rad dr Dragana Kostića i Aleksandra Simonovića „Ugovorna okružna privredna komora Pirot u funkciji regionalnog razvoja“.

U radu su predstavljeni alati UO privredne komore Pirot za ubrzanje regionalnog ekonomskog razvoja kroz podsticanje trgovinske razmene, povezivanje između kompanija i institucija, podsticaj i podršku investicija  i projekate za razvoj regiona.

U trenutku značajnih regionalnih dispariteta, model Ugovorne okružne privredne komore Pirot je ocenjen kao veoma značajan za unapređenje regioanlnog razvoja.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT