Predstavljen Program podrške konkurentnosti MMSPP
Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP Razvojne agencije Srbije (RAS) predstavljen je u UO Privrednoj komori Pirot u petak, 24. avgusta 2018. uz podršku Regionalne razvojne agencije Jug.

Javni poziv za dodelu sredstava iz Programa namenjen je mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada, za aktivnosti kao što su uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda; usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa; razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga i individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

Ukupan budžet Programa je 140.000.000 dinara, a maksimalni iznos odobrenih sredstava je do 2.000.000 dinara. Raspoloživa sredstva dostupna su korisnicima u vidu sufinansiranja u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a. Rok za konkurisanje je do utroška sredstava, najkasnije do 30. septembra 2018, a detaljne informacije, uputstva i konkursna dokumentacija nalaze se na linku.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT