Komora postavlja temelj za saradnju sa Rusijom 
Memorandum o saradnji između Doma Moskve u Sofiji i UO Privredne komore Pirot potpisali su 19. oktobra 2018. u Pirotu predsednik Komore dr Dragan Kostić i direktor Doma Moskve Boris Gromov.

Memorandumom su utvrđeni pravci saradnje sa ciljem da promoviše razvoj trgovine i ekonomskih odnosa između Rusije i Srbije, prvenstveno Moskve i Pirotskog okruga, a uzimajući u obzir sličnost ciljeva u smislu povezivanja organizacija i preduzeća iz ekonomske, naučno – tehničke i kulturne oblasti.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT