Nauka u službi regionalnog razvoja
Druga Međunarodna naučno-stručna konferencija Regionalni razvoj i prekogranična saradnja biće održana 15. decembra u sali Skupštine Grada Pirota.
Na Konferenciji će biti predstavljeni radovi koji iz naučno-stručnog ugla razmatraju uticaj različitih ekonomskih aktivnosti i faktora na ujednačavanje regionalnog razvoja i napredak lokalnih zajednica u pograničnim regionima.

Cilj Konferencije je da promoviše naučne radove zasnovane na aktuelnom stanju regionalnog razvoja u Srbiji sa akcentom na prekograničnu saradnju sa susednim državama i podrška novoj industrijalizaciji.

Na prvoj Konferenciji, koja je održana u decembru prošle godine, predstavljeni su radovi renomiranih stručnjaka sa 40 fakulteta iz deset zemalja.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT