Promocija dualnog obrazovanja u Komori Pirot
Info dan o dualnom obrazovanju održan je 16.01.2019. godine u prostorijama UO Privredne komore Pirot sa ciljem informisanja učesnika ovog procesa, predstavljanja modela dualnog obrazovanja u Srbiji, kao i pravnog okvira koji reguliše ovu oblast.

Događaju, koji je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Komorom Pirot, prisustvovali su predstavnici Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalne službe za zapošljavanje i Lokalne samouprave.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT