Održane redovne godišnje sednice
upravnog odbora i skupštine UOP komore Pirot
Redovne godišnje sednice Upravnog odbora i Skupštine Ugovorne okružne privredne komore Pirot održane su u sredu 27. februara 2019. godine.

Tom prilikom između ostalog usvojen je Godišnji izveštaj o radu UOP Kompore Pirot za 2018. godinu, Program rada za 2019. godinu, Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, kao i Završni račun Komore za 2018. godinu za statističke potrebe.

Na sednicama je konstantovano da je UOP Komora Pirot u 2018. godini uspešno poslovala, održala mnoga predavanja, obuke i seminare koji su doprineli poboljšanju poslovanja privrednih subjekata u pirotskom okrugu.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT