Saradnju između Grada Pirota, PKS - RPK Niš i UOP komore Pirot
Sporazum o poslovnoj saradnji između Grada Pirota, Privredne komore Srbije -  Regionalne privredne komore nišavskog, topličkog i pirotskog okruga i UO Privredne komore Pirot potpisali su 19. marta 2019. u Pirotu gradonačelnik Pirota Mr Vladan Vasić, direktor RKP Niš Aleksandar Milićević i predsednik Komore dr Dragan Kostić.

Sporazumom su utvrđeni pravci saradnje radi ostvarivanja interesa  privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu delatnost na teritoriji Grada Pirota, pravnih i fizičkih lica čije je sedište na teritoriji Grada Pirota kao i razmene informacija i iskustava, koordiniranja rada i dogovaranja o pitanjima od zajedničkog interesa.
Sporazumne strane će iz okvira svoje nadležnosti preuzeti sve potrebne aktivnosti koje će doprineti stvaranju povoljne poslovne klime za razvoj privrede na teritoriji Grada Pirota.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT