Medijacija u privredi - Vansudskim rešavanjem  sporova ka povoljnom poslovnom okruženju
Rešavanje radnih sporova na civilizovan i human način uz izbegavanje skupih i dugotrajnih sudskih postupaka bilo je tema panel diskusije pod nazivom„Medijacija u privredi - Vansudskim rešavanjem  sporova ka povoljnom poslovnom okruženju” koja je 17. aprila 2019. godine održana u prostorijama UOP Komore Pirot.

Panel diskusiju su organizovali UOP Komora Pirot i Partneri Srbije u saradnji sa USAID Projektom saradnje za ekonomski razvoj uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji.

Cilj panel diskusije koja je okupila učesnike iz oblasti privrede, pravosuđa i advokature i javnog sektora je upoznavanje sa prednostima medijacije u rešavanju privrednih sporova, ali i prevenciji i rešavanju drugih konflikata u poslovnoj svakodnevnici. Na ovom događaju razgovaralo se o pojmu i osnovnim načelima medijacije, odnosu medijacije i sudskog postupka, prepoznavanju sporova podobnih za rešavanje vansudskim putem i medijaciji kao mehanizmu za očuvanje dobrih poslovnih odnosa sa poslovnim partnerima i saradnicima.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT