Održana radionica Societe Generale banke
Societe Generale banka je 24. maja 2019. godine uz podršku UOP Komore Pirot u prostorijama Komore održala radionicu na temu loro i nostro doznake i međunarodni akriditivi kao i predavanja na teme motivacija zaposlenih i kreativno preduzetništvo. Radionica i predavanja su održana sa ciljem da se prisutni upoznaju sa inostranim plaćanjima, načinima i mehanizmima za motivaciju zaposlenih i kreativnim idejama za pokretanje malog biznisa.

Ovo je jedan u nizu edukativnih programa koje Societe Generale banka sprovodi za svoje klijente iz biznis sektora, ali i ostale preduzetnike koji žele da unaprede svoje poslovanje.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT