Održana konstitutivna sednica Socijalno – ekonomskog saveta Grada Pirota
U utorak 28. maja 2019. godine u prostorijama UOP Komore Pirot održana je konstitutivna sednica Socijalno ekonomskog saveta grada Pirota.

Na sednici su u ime Gradskog veća Grada Pirota, Unije poslodavaca Srbije – poslodavci Pirota i Samostalnog sindikata opštine Pirot verifikovani članovi i njihovi zamenici koji će učestvovati u radu socijalno – ekonomskog saveta Grada Pirota.

Za predsedavajućeg Saveta na period od godinu dana izabran je gradonačelnik Pirota mr Vladan Vasić, usvojen je Poslovnik o radu Saveta i razmatrani su pravci daljeg delovanja Saveta u cilju unapređenja saradnje i pospešivanja socijalnog dijaloga.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT