Nova rešenja u menadžmentu prirodnih resursa
Deveti međunarodni simpozijim o upravljanju prirodnim resursima okupio je 31. maja 2019. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru istraživače i stručnjake iz različitih oblasti nauke sa ciljem da se definišu glavni problemi i predlože optimalna rešenja u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa.

Predsednik UOP Komore Pirot je tokom plenarnog izlaganja na simpozijumu predstavio rad „Logistički centri u četvrtoj industrijskoj revoluciji“ kojim ukazuje na promene i transformacije do kojih će četvrta industrijska revolucija dovesti kao i načinima prilagođavanja logističkih centara u skladu sa zahtevima koje ona donosi.

Simpozijum je obuhvatao naučne oblasti: prirodni resursi, ekonomija, menadžment i ljudski resursi, održivi razvoj, zaštita životne sredine, energetika, organizaciono ponašanje i društveno odgovorno poslovanje.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT