Potpisan Ugovor o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Nišu
Ugovor o poslovnoj saradnji između UOP Komore Pirot i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu potpisali su 21. juna 2019. godine u Nišu predsednik Komore dr Dragan Kostić i dekan fakulteta prof. dr Tadija Đukić.

Ovim ugovorom definisana je saradnja između Fakulteta i Komore Pirot u oblasti realizacije letnje stručne prakse kao organizovane pripreme studenata za primenu stečenih teorijskih znanja i savladavanja poslovnih veština.

Istog dana je na Ekonomskom fakultetu održana XXIV Međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope“, gde je učestvovalo preko 100 naučnika iz zemlje i inostranstva.

Tom prilikom prezentovan je naučni rad dr Dragana Kostića i Aleksandra Simonovića pod nazivom „Slobodne zone u četvrtoj industrijskoj revoluciji“, kojim se ukazuje na promene i transformacije do kojih će četvrta industrijska revolucija dovesti kao i načinima prilagođavanja slobodnih zona u skladu sa zahtevima koje ona donosi.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT