Održana prezentacija Hotela „Junior“ sa Kopaonika
Predstavnici Hotela “Junior” sa Kopaonika, održali su 12. septembra 2019. godine u prostorijama UOP Komore Pirot, prezentaciju hotela. Na prezentaciji su prisustvovali predstavnici sindikalnih organizacija sa teritorije pirotskog okruga. Prezentacija je održana sa ciljem uspostavljanja eventualne poslovne saradnje. Na prezentaciji su predstavljene pogodnosti koje Hotel “Junior” pruža sindikalnim organizacijama u vidu organizovanja sportskih susreta, “team building” sastanaka i drugih sadržaja, kao i predstavljanje povoljnosti u vidu preferencijalnih cena koje je hotel pripremio za sindikalne organizacije.

Takođe su prilikom sastanka proizvođači tradicionalnih proizvoda iz pirotskog kraja imali priliku da predstave svoje proizvode i da sa predstavnicima Hotela “Junior” razmotre mogućnosti njihovog plasiranja i uvrštavanja u jelovnik hotela.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT