Prezentacija Integralnog informacionog sistema sa rešenjima vezanim za elektronsko poslovanje
Firma MKSOFTVER je 19. septembra 2019. godine u prostorijama UOP Komore Pirot održala prezentaciju Integralnog informacionog sistema sa rešenjima vezanim za elektronsko poslovanje.

Prezentacija koja je okupila predstavnike kompanija, javnih preduzeća i knjigovodstvenih agencija  održana je sa ciljem da se prisutni upoznaju sa projektom Vlade Republike Srbije pod nazivom „Razvoj elektronskog poslovanja” koji finansira Evropska unija. Projekat se odnosi na obavezno izdavanje elektronskih faktura u javnom sektoru i počeće da se primenjuje od 2020. godine.

Na prezentaciji je predstavljen softver koji se zasniva na ideji da se integralnom obradom samo 6 tipova dokumenata od kojih su 3 elektronska, obezbedjuju podaci kako za funkciju računovodstva tako i za ostale poslovne funkcije kao što su: nabavka, proizvodnja, prodaja, finansije,marketing, plan i analiza.

Softver mogu koristiti velike i male firme uključujući i knjigovodstvene agencije. Korišćenje softvera je prvih 6 meseci besplatno. Softver se može preuzeti sa sajta www.mksoftver.rs.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT