Održana dvodnevna obuka za pisanje biznis plana
U prostorijama UOP Komore Pirot je 01. i 02. oktobra 2019. godine održana dvodnevna besplatna obuka za izradu biznis planaova. Obuka je sprovedena u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug.

Ciljevi obuke su bili da se učesnici upoznaju sa karakteristikama biznis planova i sa različitim formularima za biznis planove, razviju osnovne veštine planiranja svog biznisa i ovladaju nekim metodama  planiranja kao i kako da popune prijavu sa biznis planom za dodelu bespovratnih sredstava.

Polaznici koji su prisustvovali na obuci će dobiti sertifikate koji su priznati prilikom konkurisanja za programe podrške preduzetnicima na javnim pozivima raspisanim od starne relevantnih resornih institucija i Ministarstava, a kandidati koji poseduju ove sertifikate imaće prednost pri konkurisanju u odnosu na one koji ih ne poseduju.

UOP Komora Pirot u narednom periodu planira da nastavi sa ovakvim i sličnim aktivnostima.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT