Održan sastanak sa predstavnicima JKP Meidana Niš
Ugovorna okružna privredna Komora Pirot je 22. oktobra 2019. godine organizovala sastanak kome su prisustvovali predstavnici javnih komunalnih preduzeća  iz pirotskog okruga i predstavnici JKP Mediana Niš. Sastanak je organizovan sa ciljem uspostavljanja poslovne saradnje i razmene iskustava u oblasti obavljanja komunalnih usluga i unapređenja tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa zasnovano na principima zaštite životne sredine.

Sastanku su između ostalih prisustvovali i pomoćnik direktora za operativne i tehničke poslove JKP Mediana Niš Goran Radoičić, direktor JP Komunalac Pirot Boban Tolić, zamenik direktora JP Komunalac Pirot Nada Avžner i direktor JKP Regionalna deponija Pirot Nebojša Ivanov.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT