Učešće na sastanku povodom 20. godina postojanja i rada EU kluba u Bugarskoj
Predsednik UOP Komore Pirot dr Dragan Kostić je 24. januara u Hotelu Balkan u Sofiji prisustvovao na sastanku koji je organizovan povodom 20. godina postojanja i rada EU kluba osnovanog pri Bugarskoj trgovinsko – industrijskoj komori (BCCI). EU klub je na inicijativu Enterprise Europe Network a uz finasijsku podršku Evropske komisije osnovan 2000. godine sa ciljem promocije procesa pridruživanja Evropskoj uniji, podizanja svesti o izazovima i mogućnostima za MSP i integraciji lokalnih preduzetnika na tržištu Evropske unije.

Sastanak su otvorili predsednik Bugarske trgovinsko – industrijske komore Cvetan Simeonov, potpredsednica Republike Bugarske Iliana Iotova, komesar EU za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Maria Gabriel, Zornitsa Ruslenova i predsednica EU kluba Ingrid Shikova.
Teme sastanka bile su Nova evropska komisija – prioriteti i mogućnosti za posao i Unija za radna mesta, rast i konkurentnost – ključni sasojci za uspešno predsedovanje EU i naredni prioriteti.

Sastanku su prisustvovali ambasador Srbije u Bugarskoj Nj. E. Doc. dr Zeljko Jović, Prvi sekretar u Ambasadi Srbije u Bugarskoj Miodrag Sekulić, mnogobrojne diplomate, visoki zvaničnici i privrednici iz Bugarske.

Na marginama sastanka predsednik UOP Komore Pirot se sastao sa predsednikom Bugarske trgovinsko – industrijke komore Cvetanom Simeonovim. Tom prilikom razmatrane su mogućnosti međukomorske saradnje i razmenjena su iskustva u funkcionisanju komorskog sistema.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT