Poseta Bugarskoj trgovinsko-industrijskoj komori
Predsednik Bugarske trgovinsko – industrijske komore Cvetan Simeonov primio je 30. januara 2020. godine ambasadora Srbije u Bugarskoj Nj.E. doc. dr Željka Jovića, predsednika Ugovorne okružne privredne komore Pirot i izvršnog direktora Slobodne zone Pirot dr Dragana Kostića i vlasnika kompanije D-Company doo Dragana Ćirića.

Tom prilikom rargovaralo se o poboljšanju prekogranične saradnje, predstavljeni su ciljevi i aktivnosti Ugovorne okružne privredne komore Pirot i razmatrane su mogućnosti za organizovanje sastanaka sa regionalnim komorama Bugarske kako bi se definisali pravci budućeg zajedničkog delovanja u oblasti razmene iskustava i unapređenja ekonomskih odnosa.

Između ostalog na sastanku je predstavljen i rad Slobodne zone Pirot i prezentovane su pogodnosti poslovanja i mogućnosti investiranja u režimu slobodnih zona. Dr Dragan Kostić ukazao je na značaj koji slobodne zone imaju na razvoj biznisa malih i srednjih preduzeća, sa posebnim osvrtom na funkcionisanje i ostvarene rezultate Slobodne zone Pirot  kao primer dobre prakse.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT