Dvodnevna obuka za izradu biznis planova
U prostorijama UOP Komore Pirot je 25. i 26. februara 2020. godine održana dvodnevna obuka za izradu biznis planaova na kojoj je prisustvovalo 23 polaznika. Obuka je sprovedena u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug.

Ciljevi obuke su bili da se učesnici upoznaju sa karakteristikama biznis planova i sa različitim formularima za biznis planove, razviju osnovne veštine planiranja svog biznisa i ovladaju nekim metodama  planiranja kao i kako da popune prijavu sa biznis planom za dodelu bespovratnih sredstava.

Polaznicima obuke su dodeljeni sertifikati koji su priznati prilikom konkurisanja za programe podrške preduzetnicima na javnim pozivima raspisanim od starne relevantnih resornih institucija i Ministarstava, a kandidati koji poseduju ove sertifikate imaće prednost pri konkurisanju u odnosu na one koji ih ne poseduju.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...








2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT