Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa izdavanjem dozvola za kretanje u periodu od 17 časova do 05 sati ujutru

1. Koja je procedura za dobijanje saglasnosti?

 

Zahtevi se podnose u skladu sa Instrukcijom Ministarstva privrede Broj: 023-00-188/2020-09 od 19. marta 2020. godine, na obrascu koji je propisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uputstvo i obrazac možete pronaći na sajtu PKS, na linku.  

 

2. Kome se šalje popunjena tabela sa spiskom radnika? Kakva je procedura prijave?

 

Excell tabelu sa svim popunjenim kolonama privredni subjekti dostavljaju elektronskim putem Ministarstvu privrede na mejl adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs

 

Excell tabelu sa svim popunjenim kolonama Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač Republika Srbija, dostavljaju elektronskim putem Ministarstvu privrede na mejl adresu javna.preduzeca@privreda.gov.rs.

 

Excell tabelu sa svim popunjenim kolonama Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, dostavljaju elektronskim putem Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na mejl adresu lokalna.samouprava@mduls.gov.rs.

 

Excell tabelu možete pronaći na sledećem linku

 

3. Ko izdaje saglasnost, koja institucija je nadležna?

 

Saglasnost na dostavljenu tabelu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). Ministarstvo privrede prosleđuje tabelu sa informacijama MUP - u na davanje saglasnosti. Privredni subjekti će elektronskim putem biti obavešteni o odluci nadležnog ministarstva.

 

4. Da li je potrebna dozvola MUPa? Da li se radni nalozi izdaju svakog dana?

 

MUP izdaje saglasnost na dostavljeni spisak, ne izdaje dozvole zaposlenima. Obaveza poslodavca je da svakom zaposlenom izda radni nalog i to: poslodavac koji ima do 100 zaposlenih dužan da izdaje dnevni radni nalog, dok poslodavac koji ima preko 100 zaposlenih izdaje radni nalog na nedeljnom nivou za svako lice koje se nalazi na spisku za izdavanje dozvole.

 

5. Šta treba da sadrži radni nalog? Kako treba da izgleda radni nalog koji je poslodavac dužan da izda svakom zaposlenom u slučaju potrebe kretanja u periodu zabrane kretanja, uz prethodnu dobijenu saglasnost MUP-a?

 

Primer možete naći na sajtu PKS, na linku. Obrazac za smenski rad se popunjava ukoliko je rad kod poslodavca organizovan u smenama. Opšti obrazac se popunjava u ostalim slučajevima (u kome se, po potrebi navodi osnov angažovanja po posebnom nalogu). Obaveza poslodavca je da svakom zaposlenom izda radni nalog i to: poslodavac koji ima do 100 zaposlenih dužan da izdaje dnevni radni nalog, dok poslodavac koji ima preko 100 zaposlenih izdaje radni nalog na nedeljnom nivou za svako lice koje se nalazi na spisku za izdavanje dozvole.

 

6. Šta kada zaustave radnika? Da li zaposlenom izdajemo dokument u papiru?

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova će prilikom provere na terenu prihvatati i radne naloge u elektronskom obliku (skeniran radni nalog na telefonu, tabletu i sl.), link.

 

7. Predao sam zahtev na mejl, kada mogu očekivati odgovor?

 

Obzirom na kompleksnost procedure obrade podataka i broj do sada primljenih zahteva mole se svi privredni subjekti da imaju razumevanja u očekivanoj brzini odgovora. Na sve primljene zahteve će se nastojati da se odgovori u što kraćem roku. Još jednom napominjemo da je ovo u domenu nadležne institucije koja odlučuje o zahtevu.

 

8. Na koji način poslodavci izdaju potvrdu zaposlenima koji su angažovani u toku policijskog časa?

 

Obaveza poslodavca je da svakom zaposlenom koji je angažovan tokom policijskog časa, a koji za kretanje tokom policijskog časa ima dozvolu nadležnih organa, izda i potvrdu.  Poslodavac koji ima do 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja, potvrdu izdaje na dnevnom nivou, dok poslodavac koji ima više od 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja potvrdu izdaje na nedeljnom nivou.

 

Formu ove potvrde poslodavci mogu da preuzmu na linku.

 

9. Koja je procedura za dobijanje saglasnosti za poljoprivredne proizviđače?

 

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja, svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za dobijanje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju. Zahtev se podnosi online na sledećem linku. 

 

Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17 do 5 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT