Predlog novih ekonomskih mera za privredu

Usled negativnih posledica  širenja virusa Covid 19 na srpsku privredu u utorak, 31. marta 2020. godine predložene su nove ekonomske mere koje će Vlada republike Srbije preduzeti. Cilj ovih mera je pomoć preduzećima koja su ovim najviše pogođena, prvenstveno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru.

 

Ukupna vrednost ovih mera, kako je najavljeno imaće procenjeni efekat u visini od 608,3 milijarde dinara, a biće sprovedene kroz četiri seta mera. Na podršku ne mogu da računaju oni privredni subjekti koji su tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10 odsto, ne računajući zaposlene na određeno vreme, kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja, kao i oni koji su privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15. marta.

 

1. Prvi set mera je paket poreskih olakšica i predstavlja u najvećem delu odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza, uz kasniju otplatu istih na rate (maksimum 24 rata bez obaveze plaćanja kamate) a najranije od početka 2021. godine. Reč je o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa za najmanje tri mesesa, odlaganju plaćanje poreza na dobit za drugi kvartal i oslobađanju plaćanja poreza na dobit za donacije. Ukupna vrednost ovih donacija je 160 milijardi dinara. Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, tokom trajanja vanrednog stanja ima za cilj povećanje likvidnosti svih privrednih subjekata u privrednom sektoru koji isplaćuju zarade zaposlenima. Takođe, ova mera se odnosi na odlaganje plaćanja poreza na prihod od samostalnih delatnosti svih preduzetnika.

 

2. Drugi set mera se odnosi na sve preduzetnike, paušalce i mala preduzeća u kojima će biti isplaćene tri minimalne zarade svakom zaposlenom. Država će uplatiti nešto više od 90.000 dinara direktno na račun onih koji ispunjavaju ove uslove, dok se početak ove isplate očekuje od polovine maja meseca ove godine i isplata će se izvršiti u naredna tri meseca u tri jednaka dela. Vlada predlaže i isplatu u iznosu od 50 odsto zarade onima koji su dobili rešenje o prekidu rada.

 

3. Treći set mera odnosi se na pomoć za likvidnost srpske privrede za šta je izdvojeno 2,2 milijardi evra čija realizacija se planira kroz program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije. Ovim setom mera biće podržana i velika preduzeća koja će moći da računaju na finansiranje od strane države putem korporativnih obveznica.

 

4. Kao četvrta ekonomska mera navedena je direktna pomoć svakom punoletnom građaninu. Oko 70 milijardi dinara je izdvojeno za ovu meru pomoći gde svakom punoletnom građaninu biće uplaćeno na račun dinarska protivvrednost iznosa od 100 evra.

Vlada Republike Srbije je najavila da će po predlogu ovih mera biti donešena i Uredba u roku od desetak dana čijim donošenjem će početi i njihova konačna primena.

 

Vlada Republike Srbije je najavila da će po predlogu ovih mera biti donešena i Uredba u roku od desetak dana čijim donošenjem će početi i njihova konačna primena.

 

Detaljnije infrmacije na linku.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT