Promocija finansijskih i nefinansijskih programa podrške MMSPP

Ugovorna okružna privredna Komora Pirot je 18. juna 2020. godine u saradnji sa Gradom Pirotom i Regionalnom razvojnom agencijom Jug u Etno kompleksu “Nišavska dolina” organizovala promotivni dogadjaj. Događaj su otvorili Ivan Mihajlović, direktor RRA Jug , Marija Đošić, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Pirota i Veroljub Mihajlović, predsednik skupštine UOPK Pirot .

 

Na promociji su predstavljeni finansijski i nefinansijski programi podrške sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2020. godini, sa posebnim osvrtom na fiskalne pogodnosti, direktna davanja i kreditiranja pod povoljnim uslovima kroz programe i ekonomske mere koje je Vlada Republike Srbije donela u cilju smanjenja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19.

 

Događaj je održan sa ciljem da se pruži stručna podrška svim sadašnjim i budućim preduzetnicima da smanje broj neuspelih privrednih subjekata, povećaju broj zaposlenih, podstaknu izvoz i plasman proizvoda i usluga na inostarnim tržištima, te da doprinese njihovom uspešnom poslovanju i opstanku na tržištu i prevazilaženju krize nastale usled pandemije uzrokovane virusom Covid 19.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT