Potpisan ugovor o saradnji sa Komorom menadžmenta ljudskih resursa

Ugovor o poslovnoj saradnji između Ugovorne okružne privredne komore Pirot i Komore menadžmenta ljudskih resursa potpisali su 22. septembra 2020. godine u Pirotu, predsednik Komora dr Dragan Kostić i direktor Komore menadžmenta ljudskih resursa dr Srećko Stamenović.

 

Memorandumom je potpisan sa uverenjem u zajedničke interese na  izgradnji, održavanju i unapređenju profesionalnog i partnerskog odnosa iz menadžmenta ljudskih resursa za rešavanje izazova u upravljanju ljudima koji utiču na efikasnost i održivost organizacija i zajednica.

Potpisnici su se sporazumeli da sarađuju u unapređenju i razvoju menadžmenta/upravljanja ljudskim resursima, podizanju svesti o značaju kvalitetnog, poštenog, pravednog, etičkog odnosa između poslodavca i zaposlenih, opštem unapređenju kvaliteta radnih odnosa, kao i drugim poslovima od obostranog interesa u cilju uvećanja svojih potencijala, razvoju potencijala klijenata i saradnika i pružanju stručne podrške i pomoći u obuci za stručno obavljanje poslova iz menadžmenta ljudskih resursa.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT