Edukacija o dostupnim izvorima finansiranja

Ugovorna okružna privredna Komora Pirot je u utorak,14. septembra 2021. godine u saradnji sa Zip centrom za mlade - biznis inkubator doo organizovala Edukaciju o dostupnim izvorima finansiranja. Edukacija je održana u okviru projekta Plan rada za 2021. godinu Start-ap centra u Pirotu, koji je  podržan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj i Grada Pirota.

 

Ovom prilikom prezentovani su programi podrške i dostupni izvori finansiranja Republike Srbije i Lokalne samouprave za početnike u poslovanju, preduzetnike i vlasnike preduzeća, gde su polaznici edukacije dobili detaljne informacije o nameni sredstava za koja mogu konkurisati, finansijskom okviru, pravilima za dodelu bespovratnih sredstava i načinu realizacije samih programa. Ugovorna okružna privredna komora Pirot u narednom periodu planira da nastavi održavanje edukacija iz različitih oblasti privrede sa ciljem pospešivanja razvoja preduzetništva pirotskog okruga.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT