Privredna komora Pirot nastavlja blisku saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Filijala Pirot

U prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot, 9.2.2022. godine Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Pirot predstavila je poslodavcima javne pozive i konkurse za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja.

 

Na sastanku je poslodavcima omogućeno da upoznaju poslovne i socijalne partnere i merama aktivne politike zapošljavanja kao i usluge Nacionalne službe za zapošljavanje. Tom prilikom prezentovani su svi javni pozivi objavljeni tokom januara 2022 godine i posebno je značaj zapošljavanja nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih.

 

Nacionalan služba za zapošljavanje,  na osnovu dosadašnjih iskustava sa ovakvim merama i prethodno realizovanim programima očekuje se da u okviru ovih javnih poziva u Pirotu angažuje oko 350 nezaposlenih lica.

UOPK Pirot
UOPK Pirot

osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT