Održana 9. sednica Socijalno – ekonomskog saveta Grada Pirota

Deveta sednica Socijalno – ekonomskog saveta Grada Pirota održana je u utorak 29.03.2022. godine u prostorijama Ugovorne okružne privrene komore Pirot sa početkom u 12h.

 

Na sednici je usvojen Završni račun SES-a Grada Pirota za 2021. godinu, Milena Tošić iz iz kompanije Tigar Tyres je prisutne upoznala sa uticajem rata u Ukrajni na privredu u Pirotu, načelnik inspekcije rada Aleksandar Popović je izvestio o poštovanju prava zaposlenih od strane poslodavaca u Pirotu u skladu saodredbama  Zakona o radu, a predsednik samostalnih sindikata Jovan Mijalković je informiso prisutne o odgovoru SES-a Republike Srbije na inicijativu SES-a Grada Pirota pokrenutoj na 8. sednici, a koja se tiče realizacije isplate potraživanja bivšim zaposlenima koji polažu pravo na istu, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije iz 2012. godine.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT