Održana prezentacija programa KANCELARKO

U skladu sa krajnjim rokom početka primene Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021) i uvođenja obaveznog e-Fakturisanja za sve subjekte javnog sektora od 01.07.2022. godine kao i veoma ozbiljnim problemima koji su se pojavili tokom ove tranzicije, Privredna komora Pirot sprovela je istraživanje u cilju rešavanja ovog za sve nas veoma bitnog pitanja i olakšanja poslovanja svojih članica.

 

Tim povodom je u prostorijama Privredne komore Pirot u ponedeljak 4.7.2022. godine u 12 sati održana prezentacija programa „Kancelarko“ koji je napravljen u skladu sa preporukama Ministarstva finansija Republike Srbije i Zakonom o elektronskom fakturisanju. Podaci o pravnim licima se dopremaju direktno iz sistema NBS, što znatno olakšava funkcionisanje programa.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT