Ucešće na konferenciji “Nauka, obuka, praksa” u Sofiji

Predstavnici Privredne komore Pirot učestvovali su na naučnij konferenciji “Nauka, obuka, praksa” koja je organizovana u čast desetogodišnjeg jubileja katedre “Regionalni razvoj” na državnim univerzitetu za nacionalnu i svetsku ekonomiju u Sofiji.


Konferenciji su prisustvovali i uvaženi gosti ministar regionalnog razvoja i javnih radova g. Andrej Cekov, ministar za elektronsku upravu g. Aleksandar Iolovski, mnogi predsednici opština i direktori istaknutih kompanija VIVACOM g. Nikola Gečev i ESILVER g. Vladimir Danailov.


Ucešce na ovoj značajnoj konferenciji organizovano je u okviru priprema odrzavanja VII naučne konferencije “Regionalni razvoj i prekogranična saradnja” koju sa Srpskom akademijim nauka i umetnosti organizuju Privredna komora, Grad Pirot, Fakultet za menadžment Zaječar i Univerzitet Metropolitan, koja će biti održana 15. decembra 2023. godine.


Ovom prilikom uručeno je priznanje Ugovorno kružnoj privrednoj komori Pirot za značajan doprinos za partnerstvo i saradnju sa Univerzitetom za svetsku i nacionalnu  ekonomiju, Sofija, Bugarska, kao i zahvalnica Univrzitetu za dugogodišnja uspešnu saradnju u organizovanju naučne konferencije „Regionalni razvoj i pregogranična saradnja”.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT