IN MEMORIAM
Veroljub Mihajlović

Veroljub Mihajlović, naš kolega, nažalost, nije više sa nama.


Danas, s tugom u srcima, sećamo se Veroljuba, čoveka čija je predanost i posvećenost zajednici ostavila dubok trag. Njegova angažovanja u mnogim organizacijama i udruženjima bila su od velikog značaja za napredak Pirota i šireg regiona.


Kroz svoju ulogu kao osnivača i prvog Komandanta omladinske radne akcije Pirot uspeo je da okupi ljude oko zajedničkog cilja - da rade na unapređenju lokalne zajednice. Njegova energija, entuzijazam i neumorni rad ostavili su dubok trag u mnogim projektima i inicijativama koje su dovele do vidljivih promena.


Kao Predsednik Opštinske konferencije Saveza Socijalističke Omladine Pirot, Veroljub je bio glas ljudi i borio se za njihove interese. Njegova posvećenost principima socijalne pravde, jednakosti i solidarnosti bila je izuzetna, i uvek je radio na stvaranju boljeg okruženja za sve građane.


Kroz svoje članstvo u Predsedništvu RK SSO Srbije, Veroljub je bio deo šireg pokreta za promene i napredak. Njegova sposobnost da poveže ljude i ojača saradnju činila ga je nezamenljivim članom tima.

U spomen na Veroljuba, ističemo da je kroz svoje angažovanje kao predsednik Udruženja preduzetnika Pirot i Skupštine Privredne komore Pirot, Veroljub promovisao preduzetništvo i privređivanje kao ključni pokretač razvoja lokalne privrede.


Njegova vizija i strategije bile su usmerene na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i podršku za preduzetničke poduhvate, čime je doprineo ekonomskom rastu i prosperitetu Pirota.


U ime Privredne komore Pirot i svih onih čije je živote dotakao, izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i prijateljima.

Neka mu je večna slava.


Ugovorna okružna privredna komora Pirot


Dr Dragan Kostić


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT